fbpx

KORTINGEN

Kortingen die wij kunnen realiseren proberen we altijd ook -deels- door te leiden naar onze klanten. M.a.w. ook de consument profiteert daar van mee. We werken derhalve mee aan innoverende werkmethodieken, inzet van internetverkoop en heldere afspraken met korte werklijnen. Hieronder benoemen we een aantal voorbeelden van dit soort regelingen die voor allemaal voordeel op leveren.

ROOIKORTING
De rooikorting is hier een voorbeeld van. Door korte lijnen met uitvoerders weten wij vaak tijdig wanneer nieuwe projecten op stapel staan. Dat houdt in dat we dan de gelegenheid hebben om rechtstreeks uit een project de materialen op een voordelige manier naar een nieuwe eigenaar te brengen. U dient daar ook zelf aan mee te werken door uw aanvraag vroegtijdig aan ons door te geven. Hoe eerder wij uw belang kennen, hoe meer kans we maken om wat voor u te kunnen betekenen.

ZELFBEDIENING / SELFSERVICE
Op momenten dat marges te klein worden om aan wensen te voldoen, proberen we d.m.v. selfservice de dienstverlening toch in stand te houden. We schaffen het dan niet af maar proberen het selfservice-concept in te zetten. Gerealiseerde voordelen kunnen hier worden ingezet om de prijs laag te houden dan wel een lagere minimale bestelhoeveelheid te hanteren.

COMBI-KORTING
Indien u tijdig uw bestelling doorgeeft kunnen wij proberen zaken te combineren. Dit zal zich veelal uiten in voordeliger transportkosten. Wij doen dit altijd al op de achtergrond. Hoe eerder wij uw bestelling hebben ontvangen hoe meer kans we hebben om een combinatie in uw voordeel op te zetten.

Zo zullen wellicht nog meer zaken en trajecten door ons verbeterpunten ingevoerd kunnen worden welke zich zullen vertalen in -voor ons en leveranciers- lagere kosten wat weer aanleiding kan zijn om prijzen aantrekkelijk te houden.