fbpx

Werkwijze;
- Zo snel mogelijk klanten zoeken voor alle vrijkomende gebruikte klinkers. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk aan contacten. 
- Een faire prijs realiseren voor de klinkerleverancier als wel de afnemer zodat beide partijen een tevreden gevoel bij de transactie hebben.
- Alle klanten in Nederland bedienen tegen een een zo scherp mogelijke prijs. Indien gewenst blijven afnemer e/o leverancier anoniem.
- Open kaart spelen over goederen én marges voor KlinkerCentrale. Kortingen die we kunnen bedingen zullen onze klanten ten goede komen.
- Nieuwe klinkers nemen we níet eerst in opslag maar leveren we rechtstreeks v.a. de fabriek. Hierdoor zijn de bijkomende kosten beduidend lager.

Tevredenheid bij alle partijen;
Wij maken foto's op locatie voor een goede en correcte presentatie van de koopwaar. Op verzoek krijgt de -potentiële-  koper altijd gelegenheid om de materialen vooraf te bezichtigen of inspecteren. Op deze manier kunnen we goede en eerlijke deals sluiten. 

Kortingen;
Waar mogelijk kan de klant profiteren van prijsvoordelen die we realiseren door slimme afspraken dan wel zelfwerkzaamheid. Kijk bij 'KORTINGEN'.

KlinkerCentrale levert uit eigen voorraad maar treedt in voorkomende gevallen ook op als bemiddelaar voor externe leveranciers. In het laatste geval geldt; zijn de klinkers verkocht, geleverd én betaald, pas dan komen de bemiddelingskosten van KlinkerCentrale in beeld voor de leverancier. M.a.w. lukt het KlinkerCentrale niet om een koper te vinden betaalt de leverancier géén bemiddelingskosten. Als leverancier loopt u dus geen enkel risico op dat vlak, terwijl advertentie- en andere kosten (o.a. het op lokatie foto's maken en eventueel met potentiële kopers gaan kijken) voor KlinkerCentrale zijn. Is eenmaal correct geleverd en betaald, wordt tussen de leverancier en KlinkerCentrale afgerekend wat betreft de vooraf overeengekomen bemiddelingskosten.

Nieuwe materialen vallen nagenoeg altijd onder KOMO-keur en daarvoor geldt een vaste standaard. Inspectie van de koopwaar zal in principe achterwege blijven en hier geldt een andere wijze van facturering. Nieuwe klanten zullen de éérste bestelling(en) in principe vooruit betalen tot een goede vertrouwensrelatie aanwezig is.

Totaal bedieningsconcept;
Ook voor wat betreft het transport hebben wij goede contacten zodat we nagenoeg altijd een ieder van dienst kunnen zijn. Daarnaast hebben we ook goede contacten met enkele vakmensen op het gebied van grondverzet- en bestratingswerkzaamheden. Tenslotte kunnen we ook diverse vormen van tuindecoratie aanbieden zoals sierbestrating, natuursteen maar ook (betonnen) tuinmeubilair valt binnen ons assortiment.